Helt konkret er jeg som Psykoterapeut uddannet til følgende:

DEF50296-72F4-4265-8C80-75FAEA2AB8AF_edi
Støtte dig i at takle kriser, konflikter, mismod og uligevægt
Støtte og motivere dig i din personlige og relationelle udvikling
Støtte dig i at overvinde hæmmende barrierer
Støtte dig i at leve dit liv fuldt ud
Støtte dig i at opnå balance og indre ro.
Det som er i nuet spejler det som var engang, så vi vil arbejde meget med nuværende tilstand. Jeg er nærværende, lyttende og bruger naturligvis min erfaring som psykoterapeut, og alle de værktøjer og metoder jeg har i værktøjskassen. Det er dig selv som indeholder alle svarene jeg hjælper dig til at komme i kontakt med dem.

Jeg er som Psykoterapeut ikke uddannet til følgende:

Selvmordstruede personer.
Psykiatriske patienter
Voldsudøvere
Personer med personlighedsforstyrelser/tilbøjeligheder, hvis deraf følgende adfærd strider mod gældende lov, moral og etik.
Jeg er uddannet med udgangspunkt i Eksistensiel psykologi og Humanistisk psykologi. 
Life Academy er godkendt uddannelsessted af Dansk Psykoterapeutforening og Foreningen af Danske Pskykoterapeuter.
Integrativ uddannelse med de bedste teknikker og principper fra tilgængelige retninger. Kommunikationsprincipper fra NLP og Carl Rogers klientbaseret terapi. 

I den eksistentielle psykologi gælder det netop om, at fastholde en mening med livet midt i meningsløsheden. En mening det enkelte menneske selv må skabe. Valget er det helt centrale, vi vælger selv hvad vi gør, og hvem vi vil være. Gennem vores valg får vi indflydelse på vores egen personlig-hedsdannelse. Men samtidig er valget forbundet med angst for, om vi nu vælger rigtig, og for det store ansvar der ligger i selv at skulle forme sit liv. Angsten kan blive så stor, at man blot flyder med strømmen og gør, som de andre gør, eller lader andre vælge for en, men dermed bliver man fremmedgjort og mister sin identitet, livsindhold og sin mening med livet.

Jeg inddrager barndomsoplevelser som årsagsforklaringer til de problemer voksne kan have med at komme overens med tilværelsens grundvilkår, hvilket stammer fra psykoanalysen.

I den humanistiske psykologi tages udgangspunkt i, at vi som mennesker har behov og evner vi søger opfyldt. Vi er født med en god og social natur, som det gælder om at udfolde og realisere. Jeg tager udgangspunkt i klientcentreret terapi, hvor du selv er den største ekspert på dine egne problemer og komme videre i din udvikling. Jeg tolker ikke og er ikke ekspert, men skaber de bedste betingelser for klientens selvhjælp og anerkender klientens ret til selv at afgøre, hvilken slags person han vil være. Jeg er nærværende og har ingen bestemte hensigter eller formål, men bruger mig selv intuitivt til at forstå min klient.