Terms and conditions

 

Handels- og Forretningsbetingelser

Individuelle terapiforløb og online gruppeforløb.

1. Virksomhedsoplysninger

Helle Bjergmann Terapi & Coaching, Rolighedsvej 15, Balling, 7860 Spøttrup, tlf. +45 30894316, CVR: 33295944

2. Betaling

Helle Bjergmann Terapi & Coaching modtager online betalinger med de givne muligheder som fremgår ved køb. Der betales i DKK, danske kroner, beløb er inkl. moms, betaling netto kontant.

3. Levering

Online Gruppelorløb er undervisningsmateriale via platformen Simplero, undervisning via platformen Zoom og lukket FB gruppe.

Ved individuelle tre måneders forløb mødes vi 6 x 1:1 session på aftalte datoer, indenfor tre måneder fra start. Der vil være mulighed for yderligere 10 min. telefonsamtaler efter behov, og efter forudgående aftale. Tidspunkt aftales via SMS eller Messenger. Supplerende opgaver, meditationer efter individuelt behov.

4. Ansvar

Online forløb at stille undervisningsmateriale til rådighed via Simplero og levere undervisning på ugentlig gruppemøde samt sparring i lukket FB gruppe. Du møder op på det ugentlige gruppemøde, eller ser replay af undervisning. Ved individuelle forløb er min garanti til dig som klient, at når du tager ansvar for at gøre det stykke arbejde som skal til, vil jeg som terapeut være der og støtte dig i, at nå det mål vi sammen sætter ved vores indledende afklaringssamtale. Du er åben og parat til forandring, og møder op på de aftalte tidspunkter. Det vil altid som klient/deltager kun være dig, som har ansvaret for dig. Efter hver individuel terapi session laver vi opfølgning ved at du besvarer følgende spørgsmål i en SMS 30894316, Messenger besked eller via mail til info@hellebjergmann.com. Hvad var det vigtigste du tog med fra dagens session? Hvad er mest brugbart i forhold til dit ønskede mål for forløbet?

5. Fortrydelsesret

Der er 14 dages fuld fortrydelsesret på køb fra bestillingsdato, medmindre andet er aftalt eller fremgår. Bestilling bliver bekræftet af Helle Bjergmann Terapi & Coaching umiddelbart efter indgået aftale. Bekræftelse er din faktura og betaling. Ved adgang til medlemsside eller efter download af materiale på online forløb bortfalder fortrydelsesret.

6. Databehandling

Individuelle terapiforløb se privatlivspolitik og samtykkeerklæring på hjemmesiden www.hellebjergmann.com Online gruppeforløb bliver optaget til undervisningsbrug.

7. Ændring

Helle Bjergmann Terapi & Coaching forbeholder sig retten til at ændre gebyr og andre betingelser for tjenesten ensidig. Ændringen meddeles til bruger inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er bruger berettiget til at opsige abonnement med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis bruger ikke opsiger abonnement, før ændring træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer der er til åbenbar fordel for bruger, gælder med det samme uden opsigelsesret til bruger.

8. Lov og værneting

Helle Bjergmann Terapi & Coaching er en dansk virksomhed. Hvorfor det er dansk lovgivning som er gældende. Eventuelle tvister søges altid løst via dialog med klient/bruger. Klager indbringes for Retten i Viborg.

9. Generelt

Helle Bjergmann Terapi & Coaching arbejder med individuelle klientforløb ved fysisk og online fremmøde. Helle Bjergmann Terapi & Coaching arbejder med gruppeforløb via online fremmøde. Vilkår og betingelser for brug gælder for en fysisk person.

Online gruppeforløb sælges kun til personer over 18 år. Individuelle klientforløb sælges til personer under 18 år med forældre samtykke.

10. Ydelsens omfang

En til en forløb ifølge forudgående afklaringssamtale. Gruppeforløb ifølge forudgående annonceret indhold og form.

11. Adgang til tjenesterne

Online forløb/møde er betinget af adgang til computer med kamera, højtalere og internet. Online gruppeforløb er betinget af, at registrere en brugerkonto i tjenesten Simplero.

12. Registrering og brugeradgang

Bruger er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må bruger kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort. Ved registrering skal bruger angive et brugernavn og password (herefter login oplysninger). Brugers login oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre medmindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare login oplysninger på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for brug af sin brugerkonto. Hvis brugeren får mistanke om ulovlig brug af brugerens login oplysninger, skal brugeren omgående underrette Helle Bjergmann Terapi & Coaching samt ændre sit password.

13. Gebyrer og betaling

Gebyrer for brug af tjenesten skal betales i forhold til den til enhver tid gældende aftale mellem bruger og Helle Bjergmann Terapi & Coaching, Køb af individuelle forløb og gruppeforløb er engangsbetaling, medmindre der vælges betaling i rater. Rater opkræves ifølge aftale mellem bruger og Helle Bjergmann Terapi & Coaching. Bruger betaler via de tilbudte betalingsmidler. Bruger forpligter sig til at gennemlæse og være bekendt med handels- og forretningsbetingelser, samt underskrive underskriftpligtige nødvendige dokumenter, og til at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelig via det valgte betalingsmiddel ved hver betalingsdato.

14. Ansvarsfraskrivelse

Helle Bjergmann Terapi & Coaching er på intet tidspunkt erstatningsansvarlig for den enkelte klient/brugers anvendelse og implementering af værktøjer, services, udbytte, undervisningsmaterialer mm.
Psykoterapi eller andre af mine behandlinger er på ingen måde en erstatning for almindelig lægehjælp, speciallægehjælp, indlæggelser på hospital, psykiatrisk eller psykologisk hjælp. Så tag altid ansvar for din sundhed og hav kontakt til din læge eller anden autoriseret behandler i den forbindelse.

Jeg blander mig ikke i eller er fortaler for ophør af ordineret medicin eller andre former for konventionel behandling. Alle siderne på hjemmesiden er til information. De erstatter ingen former for konventionel behandling. For god ordens skyld skal oplyses, at jeg ikke er autoriseret sundhedsperson, og jeg lover ikke nogen former for helbredelse.

15, Brugers indsats og forpligtigelse

For at få optimalt udbytte af gruppeforløb skal bruger selv være aktiv under og efter forløb. I den forbindelse skal bruger aktivt benytte sig af de ydelser Helle Bjergmann Terapi & Coaching stiller til rådighed, og som indgår i forløbet i form af undervisning, rådgivning, vejledning, værktøjer mm. Bruger har selv ansvar for at anvende de ydelser, der indgår og stilles til rådighed i forløbet i praksis. Det er således bruger, der selv er ansvarlig for opnåelse af sine egne mål og fremgang under og efter forløbet.

16. Tilbagebetaling af påbegyndt forløb

Efter påbegyndelse af forløb, er der ikke mulighed for hel eller delvis tilbagebetaling af forløbet. Klient/bruger påbegynder et forløb når bruger har den første session, har adgang til online forløb eller FB-gruppe. Såfremt disse tidspunkter ikke er sammenfaldende, vil tidspunktet for, hvornår klient/bruger påbegynder et forløb, være det tidligste af de nævnte tidspunkter.

17. Reklamationsret

Der gælder i henhold til den danske købelov, en reklamationsret på 2 år på varer. Fabrikationsfejl på materialer. Ikke fejl opstået ved forkert håndtering.