Jeg er som Psykoterapeut uddannet til:

  • støtte dig i at takle kriser, konflikter, mismod og uligevægt
  • støtte dig i at forstå dine tanker, følelser, adfærd, dit liv
  • støtte og motivere dig i din personlige udvikling
  • støtte dig i at leve dit liv fuldt ud
  • støtte dig i balance og indre ro 

Det som er i nuet spejler det som var engang. Så vi vil tage udgangspunkt i nuet og søge efter årsagen i fortiden. Vi håndtere det som er, og har været med rummelighed og lethed. Det skal ikke være tungt at gå i terapi og hver en sten skal ikke vendes, kun det som er vigtigt for, at du kan komme til det sted du ønsker. Din underbevidsthed har svarene og de svar som er klar kommer til din bevidsthed.

Jeg er som Psykoterapeut ikke uddannet til:

  • selvmordstruede personer
  • psykiatriske patienter
  • voldsudøvere 

Personer med personlighedsforstyrelse/tilbøjeligheder, hvis deraf følgende adfærd strider mod gældende lov, moral og etik.

TERAPEUTISK RETNING

Eksistentiel psykologi og Humanistisk psykologi

Life Academy er godkendt uddannelsessted af Dansk Psykoterapeutforening og Foreningen af Danske Psykoterapeuter.

Integrativ uddannelse med de bedste teknikker og principper fra tilgængelige retninger. Kommunikationsprincipper fra NLP og Carl Rogers klientbaseret terapi.

I den eksistentielle psykologi gælder det netop om, at fastholde en mening med livet midt i meningsløsheden. En mening det enkelte menneske selv må skabe. Valget er det helt centrale, vi vælger selv hvad vi gør, og hvem vi vil være. Gennem vores valg får vi indflydelse på vores egen personlighedsdannelse. Men samtidig er valget forbundet med angst for, om vi nu vælger rigtig, og for det store ansvar der ligger i selv at skulle forme sit liv. Angsten kan blive så stor, at man blot flyder med strømmen og gør, som de andre gør, eller lader andre vælge for en, men dermed bliver man fremmedgjort og mister sin identitet, livsindhold og sin mening med livet.

Jeg inddrager barndomsoplevelser som årsagsforklaringer til de problemer voksne kan have med at komme overens med tilværelsens grundvilkår, hvilket stammer fra psykoanalysen.

I den humanistiske psykologi tages udgangspunkt i, at vi som mennesker har behov og evner vi søger opfyldt. Vi er født med en god og social natur, som det gælder om at udfolde og realisere. Jeg tager udgangspunkt i klientcentreret terapi, hvor du selv er den største ekspert på dine egne problemer og komme videre i din udvikling. Jeg tolker ikke og er ikke ekspert, men skaber de bedste betingelser for klientens selvhjælp og anerkender klientens ret til selv at afgøre, hvilken slags person han vil være. Jeg er nærværende og har ingen bestemte hensigter eller formål, men bruger mig selv intuitivt til at forstå min klient.